Tag Archives: גגון לדלת כניסה

  • דלת הכניסה – השער לבית שלנו

    כאשר אנחנו באים לביתו של אדם מסוים הדבר הראשון שבו אנו נתקלים הוא דלת הכניסה של אותו אדם. כידוע לרושם ראשוני יש משמעות עצומה ועל כן לדלת הכניסה שלנו יש משמעות עצומה על התפיסה שאנשים תופסים את הבית שלנו. הבית הוא מקום המפלט שלנו, ומכאן שגם מבחינת הגרים בבית יש משמעות עצומה לדלת הכניסה מכיוון …

    עוד  →